Права та обов’язки батьків

Батьки дітей або особи, які їх замінюють, мають права:

-обирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної

освіти;

-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного

навчального закладу;

-звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,

виховання, навчання та лікування своїх дітей;

-захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

-брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу в

дошкільному закладі;

-вносити добровільні благодійні внески по мірі потреб дошкільного закладу та

можливостей батьків на покращення  харчування, навчально-виховного

процесу, забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану та зміцнення

матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.

Батьки дітей або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

-виховувати у дітей любов до своєї держави, повагу до національних,

історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливого ставлення до

довкілля;

-забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти за будь-якої

форми;

-постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні

умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

-приводити дитину в дошкільний заклад чистою і охайною;

-забезпечити дитину одягом та взуттям для проведення занять фізкультурою та

музикою;

-з метою охорони життя і здоров’я дітей не давати з собою в дошкільний заклад

ліки, солодощі, різноманітні прикраси, гострі предмети;

-особисто передавати дитину вихователю та забирати її з дошкільного закладу у

вихователя не пізніше 17.45, не довіряючи її малолітнім дітям або стороннім

людям;

-приводити та забирати дитину тільки в тверезому стані, особам у стані

алкогольного сп’яніння вихователь має право дитину не віддавати;

-не палити на території дошкільного навчального закладу;

-не заїжджати власним транспортом на територію дошкільного навчального

закладу;

-попереджувати конфліктні ситуації з працівниками дошкільного закладу та

іншими батьками або особами, які їх замінюють;

-не допускати нетактовної поведінки з дітьми, вихователями групи та іншими

працівниками закладу;

-щомісяця, не пізніше 20-ого числа поточного місяця, вносити плату за

харчування дитини в ДНЗ в банківські установи міста;

-до 7.00 повідомляти медсестру або вихователів дошкільного закладу про

причини відсутності дитини по телефону або особисто;

-дитина, яка не відвідувала дошкільний заклад 3 і більше днів повинна мати

довідку від лікаря;

-дотримуватись режиму дня дитини в дошкільному закладі і вдома;

-сприяти вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок і спільно з ДНЗ

проводити цю роботу;

-сприяти вихованню у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я і

виховувати дитину у атмосфері здорового способу життя.