Інклюзивна освіта

Законом України «Про дошкільну освіту» затверджені державні гарантії у здобутті дошкільної освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

У статті 33 Закону України «Про дошкільну освіту» зазначено, що Держава  забезпечує соціальний захист, підтримку дітей дошкільного віку, особливо  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, а також дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.

Дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,   тривалого лікування та реабілітації, гарантовано право на відвідування   державних і комунальних дошкільних  навчальних  закладів. Направлення дітей до дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу здійснює відповідна психолого-медико-педагогічна консультація, діяльність якої регламентується Положенням про психолого-медико-педагогічну консультацію.

НАКАЗ “Про затвердження Положення про команду  психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в ДНЗ №15”

НАКАЗ “Про організацію інклюзивного навчання в ДНЗ№15 у 2021-2022 навчальному році”

Нормативно-правова база інклюзивної освіти

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ПЕДАГОГІВ: