Методична сторінка

Шунько Олена Миколаївна
Посада – вихователь-методист
Освіта – повна вища
Категорія  – спеціаліст ІІ категорії
Шунько 1
Ляшенко Світлана Володимирівна
Посада – вихователь-методист
Освіта – 
повна вища
Категорія  –
спеціаліст вищої категорії

Методична робота в нашому закладі – це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ЗДО в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку  дітей.

         Методичний кабінет дошкільного навчального закладу – є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції:

 • забезпечення професійною інформацією;
 • організація методичної й науково-дослідної роботи в закладі;
 • діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;
 • організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;
 • допомога педагогам в підготовці до атестації;
 • організація підвищення кваліфікації;
 • допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;
 • виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
 • участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;
 • виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
 • допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;
 • методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.

Очолюють методичну службу в нашому закладі вихователі-методисти, які  працюючи творчо, здійснюючи нестандартні, інноваційні підходи до оновлення змісту розвивального, оздоровчого та освітньо-виховного процесу, активізуючи професійний творчий потенціал та підвищуючи педагогічну майстерність, компетентність кожного педагога.