Програма розвитку

 

Паспорт програми

Інформаційна довідка про навчальний заклад.

Дошкільний навчальний заклад № 15 функціонує з 1990 року .

ДНЗ№ 15 «Джерельце» розташований у мікрорайоні м.Енергодар, де  мешкають молоді родини працівників АЕС та інших підприємств міста. Завдяки таким умовам ДНЗ№ 15 має перспективу щорічного поповнення контингенту дітей раннього та дошкільного віку. Поруч з дошкільним закладом розташовані НВК №5, а також ЗОШ №7, де продовжує навчання більшість вихованців ДНЗ «Джерельце».

ДНЗ № 15 на підставі рішення виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 11.06.03 №13 має статус ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу .

Проектна потужність дошкільного  навчального закладу – 330 дітей. Згідно з законом України «Про дошкільну освіту» та статутом ДНЗ  № 15 розрахований на 215 місць, у 2011-2012 навчальному році виховувалось 233 дитини (усього 14 вікових груп), працюють групи за кошти батьків, бюджетні групи, групи перед дошкільного віку та адаптаційні групи перед дошкільного віку.

 

Згідно статистичних звітів загальна кількість дітей по ДНЗ

Рік Дітей ясельного віку Дітей дошкільного віку Дітей 1-го класу Середньорічна кількість дітей %
2005 38 154 30 201
2006 48 132 53 212 +4,5
2007 46 129 58 219 +3,3
2008 79 112 54 223 +1,8
2009 64 148 26 224 +0,5
2010 61 180 225 +0,5
2011 – 2012 (згідно плану) 71 162 233

 

 

Здійснюється робота по реалізації Закону «Про мови» ;

створено мережу україномовних груп (до 27% контингенту).

 

Соціальний склад дитячого колективу ДНЗ № 15 :

Категорії дітей Кількість
1 Діти, які залишилися без піклування батьків 1
2 Кількість дітей ЧАЕС 5
3 Кількість дітей евакуйованих з зони лиха 0
4 Кількість дітей-інвалідів 0
5 Кількість дітей, батьки яких інваліди 0
6 Кількість неповних сімей 18
з них дітей, що відвідують ДНЗ 18
7 Кількість багатодітних сімей 9
в них всього дітей 28
з них дітей, що відвідують ДНЗ 9
8 Кількість малозабезпечених сімей 0
з них дітей, що відвідують ДНЗ 0
9 Кількість сімей групи «ризику» 1
10 Кількість сімей національних меншин 35
з них відвідують ДНЗ 35

 

Графічний аналіз рівня кваліфікації, освіти, стажу, віку педагогів

Станом на 01 вересня 2011 року. Всього педагогів – 33

Рівень

кваліфікації

Рівень

освіти

Стаж

педагогічної

діяльності

 

Вік

Оцінка Вища І категорія ІІ категорія Спеціаліст Повна
вища
Базова
вища
Повна
вища,
базова
вища
не спеціальна
Повна
загальна
середня
25 років 15 років 10 років 5 років Вище 55 Від 40
до 55
Від 30
до 40
Від 20
до 30
Кількісні
показники
%
2 2 5 18 14 14 2 3 4 14 1 6 1 16 7 9
6,1 6,1 15,1 54,5 42,5 42,5 6,1 8,9 12,1 42,5 3,1 18,1 3,1 48,5 21,2 27,2
Нижче
норми
Норма
Оптимум

 

Склад педагогічного колективу: завідувач, 2 вихователя-методиста, 25 вихователів), 2 музичних керівника, інструктор з фізичної культури; практичний психолог та вчитель-логопед.

Результати соціально-дидактичного аудиту засвідчили рівень компетентності й можливостей педагогів ДНЗ № 15 на рівні норми та нижче норми. Аудит відповідності, а саме: аналіз рівня кваліфікації, освіти, стажу, віку педагогів показав, що за параметрами, які було запропоновано, колектив знаходиться на рівні норми та нижче норми.

Рівень кваліфікації педагогів за статичним підрахуванням нижче норми; рівень освіти дорівнює нормі; рівень стажу педагогічної діяльності  дорівнює нормі; рівень вікових меж нижче норми.

Отже, результати соціально-дидактичного аудиту засвідчують, що загалом педагогічний колектив може здійснювати педагогічну діяльність як на рівні впровадження, так і на рівні розробки власних експериментальних технологій.

 

Характеристика бюджету, матеріальної бази, обладнання.

ДНЗ № 15 постійно працює над розвитком матеріально-технічної бази для перебування дітей дошкільного віку: всього за проектом 14 групових приміщень, з яких 2 переобладнано під кабінети поглибленої роботи з дітьми з різних напрямів. А саме:

 • театрально-лялькова вітальня «Даринка»;
 • українська світлиця;
 • соціально-екологічний центр «Струмочок»;
 • методичний кабінет.

В закладі  повноцінно функціонує музична та спортивна зали для свят, розваг, занять з фізкультури, музики. Працюють кабінети психолога та логопеда.

Обладнання вищезазначених кабінетів збагачено протягом року шляхом поповнення методичною літературою, посібниками.

Крім бюджетних коштів (понад 2 млн. гривен щорічно), використовуються позабюджетні: батьківська допомога та спонсорські кошти. В складі матеріально-технічної бази виділяються основні фонди (будівля, споруди та предмети довгострокового використання) та оборотні засоби.

 

Аналіз стану ділянки дитячого садочку

Найменування Рік вводу (ремонту) Стан

(задов./ аврійний)

План ремонту (заміни)

на рік

План викона

ння

 

План наступ

ного року

Загорожа ділянки 1990 Авар.
Покриття території 1990 Задов-авар.
Освітлення ділянки 1990,2010 Задов
Веранди 1990 Задов.  

 

Ігрове обладнання 1990,2009 Задов.-авар.
Спортивне обладнання 2009 Задов
МАФи 1990 Авар
Озеленення 1990 Задов

 

Аналіз стану будинку і його основних систем

Елементи та системи Рік вводу (ремонту) Строк експлуатації Стан (Задов./ аварійний) Необхідність ремонту Зміни

за рік

План витрат
Основний будинок 1990 21 Задов.
Фасад 1990 21 Задов. +
Крильце 1990 21 аварійний +++
Дах

Ливне стоки

2009

2010

2

1

задов-

авар

+

+

Фундамент 1990 21 аварійний +++
Сходи 1990 21 аварійні +++
Перекриття 1990 21 Задов.
Двері вхідні

Вікна

2009

1990

2

21

Задов

задов

Групові приміщення 1990 21 задов +
Службові приміщення 1990 21 Задов. +
Подвал 1990 21 задов ++
Система каналізації 1990 21 Задов. +
Система водопостачання 1990 21 Задов.
Система опалення 1990 21 задов +
Електропроводка 1990 21 авар ++
Пожежна сигналізація
Господарські будівлі    1990 21 авар +++
Поливний водопровід 1990 Незадовіль

ний

+++

Аналіз стану медичного обладнання

Найменування Рік вводу в експлуатацію Знос

грн..

Необхідність заміни (ремонту) Загальна потреба План на рік Факт виконання роботи План наступного року
Апарат

«Поток-1»

 

2002
Іонізатор повітря

 

2005
Термо-

Контейнер,

2009
Лампа «Солюкс» 2009
Інгалятор «Вулкан» 2009
Опромінювач

«УГН-1»

2009
Апарат для приготування кисневих коктелів 2006
МІТ-11 2009
 

 

Отже, матеріально-технічна база ДНЗ № 15 в основному знаходиться в задовільному стані, хоча потребує вдосконалення.

 

 

Основні результати діяльності навчального закладу .

Згідно річного плану роботи  та наказу по ДНЗ «Про організацію та проведення тематичного контролю з теми «Оцінка якості показників компетентності дітей старшого дошкільного віку» № 93 від 12.04.2011 в квітні 2011 року було здійснене обстеження старших дошкільників щодо підготовки до навчання в школі. Результати наведено  в таблиці.

 

Результати обстеження шкільної готовності дітей старшого дошкільного віку

Розділи програми Загальна кількість дітей Рівні розвитку
В Д С Н
К % к % к % к %
Розумова зрілість випускників: грамота 36 12 33 16 44 8 23 0 0
Розумова зрілість випускників: математика 34 8 24 13 38 13 38 0 0
Фізичний розвиток дошкільників 40 13 33 22 55 5 12 0 0
Психологічна готовність до школи 35 10 29 18 51 7 20 0 0
Рівень знань по ознайомленню з природою 37 11 30 19 51 6 16 1 3
Рівень знань по ознайомленню з довкіллям 46 27 59 17 37 2 4 0 0
Рівень мовленнєвого розвитку 41 12 29 17 41 12 30 0 0
Рівень розвитку українського мовлення 41 3 7 16 39 22 54 0 0
Рівень художньо-мовленнєвої компетентності 45 6 13 20 44 18 40 1 3
Рівень естетичного розвитку з музичного виховання 46 11 24 19 41 16 35 0 0
Рівень сформованості знань зображувальної діяльності 33 5 15 18 55 10 30 0 0
Загальний рівень розвитку 42 11 26 17 40 14 34 0 0

Таким чином можна зробити висновок, що підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі здійснюється педагогами ДНЗ № 15 на достатньому рівні. А саме підготували старших дошкільників з високим рівнем 11 дітей – 26%, з достатнім загальним рівнем розвитку 17дітей – 40%, з середнім – 14 дітей – 34%, дітей з низьким рівнем немає.

Результати анкетування батьків щодо вивчення їх ставлення до ДНЗ(2010-2011 н.р.)

 

Отже найвищу оцінку батьки віддають ставленню педагогів до дітей, це становить 83% відповідей від загальної кількості опитуваних. Друге місце займає якість навчання: 68% відповідей. Третє місце займає безпека дитини у дитячому садку: 61% відповідей батьків.

У 2010 році було проведено моніторинг якості організації харчування в ДНЗ, який показав, що 83% батьків знайомі з організацією харчування в ДНЗ, це на 3% більше ніж у минулому році. 65% батьків задовольняє асортимент продуктів, це на 16% менше, ніж за минулий рік. 52% довіряє спеціалістам в складанні меню. На достатньо високому рівні оцінили організацію харчування дітей в ДНЗ 83% батьків, 12% – задовільно, 5% – погано.  

У 2010-2011 навчальному році ДНЗ продовжив роботу за власною програмою ендоекологічної диспансеризації дітей «Ендоекологічна безпека здоров’я дітей Енергодара – майбутнє нації на 2007-2012 роки». Укладачі: А.В.Панченко, завідуючий ДНЗ №3 та В.Ф. Чевкота, завідуючий ДНЗ комбінованого типу №15 за згодою батьків.

З початку навчального року, згідно заяв батьків, по даній програмі оздоровлювалось майже 84 % дітей від загальної кількості. Був складений ендоекологічний паспорт здоров’я дітей ДНЗ на початок року та  кінці року. За допомогою лікаря-педіатра Шкіндер О.М. та медичної служби закладу розроблено посезонний план оздоровчих заходів. Порівняльний аналіз ендоекологічного паспорту на кінець року показав, що покращились показники ступеня екологічного впливу середовища на здоров’я дітей, а саме:

 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
На початок року На кінець року На початок року На кінець року На початок року На кінець року На початок року На кінець року
відносно здорових дітей 30,4 51.3 39 55,8 35,5 50,9 28,9 37,6
суттєвий вплив середовища 64,6 46.1 58,2 43,5 60,7 49,1 54,8 51,8
група ризику, є проблеми зі здоров’ям 16 0 5,1 2.6 3,7 0 16,3 10,6

З таблиці видно, що у 2010 – 2011 начальному році відносно здорових дітей стало на 8,7 % менше, група ризику зменшилась на 5,7%.

Характеристика інноваційних  процесів  .

В ДНЗ створені умови для інноваційної діяльності: вихователі груп перед дошкільного віку продовжують впроваджувати в практику комплексні заняття, розроблені З.П. Дорошенко спільно з ДНЗ № 3; колектив ДНЗ продовжує співпрацювати з Київським інститутом екології людини (директор Курик М.В.), який займається вивченням впливу екології на організм дитини; впроваджується в практику роботи парціальна програма ендоекологічної диспансеризації дітей «Ендоекологічна безпека здоров’я дітей Енергодара – майбутнє нації на 2007-2012 роки» (укладачі: А.В.Панченко, завідуючий ДНЗ №3 та В.Ф. Чевкота, завідуючий ДНЗ комбінованого типу №15). На базі ДНЗ № 15 в 2010-2011 навчальному році відбулися три заняття семінару опорного ДНЗ по цій темі (робота семінару розрахована на два роки).

Питанню інновацій приділяється велика увага, педагоги підтримують адміністрацію та методичну службу, готові працювати в ДНЗ нової формації..

Сьогодні в ДНЗ готові до нового експерименту з організації дистанційних форм освітнього процесу з дітьми, які не охоплені дошкільною освітою та просвітницько-консультаційної роботи з батьками. Така робота інноваційна не тільки в нашому місті, а й в Україні і дозволить розширити спектр освітніх послуг, залучити до отримання дошкільної освіти всіх дітей відповідного віку, не залежно від їх можливостей відвідування дошкільних закладів. Актуальність відкриття такого дошкільного закладу в нашому місті  визначена шляхом вивчення думки батьківської громадськості з цього приводу. Адміністрацією закладу спільно з сектором дошкільної освіти  розроблена анкета, яка і дозволила визначити запит батьків щодо організації дистанційної форми роботи. В анкетуванні прийняли участь 641 респондент, з яких 40% вважають, що така робота доцільна, а 31% не виключають використання її в процесі виховання. Своєчасним і актуальним відкриття на базі дошкільного закладу дистанційного центру виховання вважають 62% опитуваних, і ще 9% готові до такого спілкування.

Підключення закладу до комп’ютерної мережі Інтернет суттєво збільшує його можливості з впровадження нетрадиційних форм роботи. Програма дистанційної освіти включатиме в себе надання консультативної допомоги батькам з різних питань через мережу Інтернет, проведення індивідуальних занять спеціалістами за потребами батьків через сайт закладу. Створення власного сайту дасть змогу батькам отримувати професійну підтримку навіть за межами міста, якщо вони підключені до мережі Інтернет. За наявності сучасного відео обладнання можна буде проводити індивідуальні заняття в системі он-лайн, на яких діти включатимуться в навчальний процес на засадах рівного партнерства. Ефективність експерименту можна визначити вже через 2–3 роки його впровадження. Тому  його тривалість доцільно розрахувати на період 2011 – 2014 н. р.

 

Система управління навчальним закладом (модель, організаційна структура, колективні суб’єкти) .

У навчальному закладі використовується державна модель управління, лінійна організаційна структура. Колективними суб`єктами управління є медико-психолого-педагогічна рада, батьківський комітет, нарада при завідуючому.

Аналіз досягнень навчального закладу, його потенціал з точки зору розвитку .

1.Впровадження нових моделей діяльності ДНЗ:

    • короткотривале перебування дітей в спеціально обладнаному груповому приміщенні;
    • короткотривале перебування дітей в закріпленій групі ДНЗ;
    • організація груп вихідного дня;
    • адаптаційні групи короткотривалого перебування дітей;
    • організація сімейних груп короткотривалого перебування дітей;

 

    • організація груп короткотривалого перебування дітей з обслуговуванням спеціалістами та медичним персоналом ДНЗ;
    • організація патронажних послуг дітям-інвалідам;
    • групи короткотривалого перебування, орієнтовані на підготовку до школи дітей 5-7 років.

2.Реалізація власної програми ендоекологічної диспансеризації дітей «Ендоекологічна безпека здоров’я дітей Енергодара – майбутнє нації на 2007-2012 роки».

3.Високий рівень освітньої та здоров`язберігаючої діяльності.

4.Стабільний розвиток матеріально-технічної бази ДНЗ.

 

Переосмислення освітніх задач ДНЗ№ 15, аналіз досягнень навчального закладу, наявності потреб батьків в додаткових освітніх услугах на базі закладу, доводить до висновку про потенційну готовність колективу ДНЗ №15 працювати в нових умовах Центру розвитку дитини.

Концепція бажаного стану навчального закладу :

Новий статус навчального закладу – Центр розвитку дитини визначається новою місією: формування творчої особистості дитини шляхом набуття нею соціальної і життєвої компетентності як інтегрованого результату дошкільної освіти.

Головними завданнями Центру розвитку дитини є створення умов для особистісного саморозвитку, забезпечення сприятливої психолого-педагогічної взаємодії дорослого і дитини ,формування уявлення дитини про цілісний світ природи як основи ціннісного ставлення до життя, свого місця в ньому, відповідальності за існування світу, своє життя і здоров’я.

Цільовим орієнтиром програми розвитку є «соціальний портрет» вихованця Центру розвитку дитини:

 

  • Фізичне, психічне, психологічне, морально-духовне здоров’я.
  • Віра у власні можливості, вміння допомагати собі, покладатися на себе, сприяти своєму розвитку, уникати дії шкідливих чинників.
  • Орієнтація на правило доцільну поведінку, власний індивідуальний досвід, а не лише на зовнішні вимоги.
  • Сформованість системи ціннісних ставлень до світу.
  • Уміння гармонійно співіснувати з довкіллям, бути у згоді із собою, оптимістично ставитися до життя, виявляти гнучкість за різних умов.
  • Творче ставлення до життя, схильність до експериментування, дослідництва, самостійних відкриттів.
  • Сформованість базових якостей особистості: самостійності, працелюбності, людяності, самолюбності, спостережливості, розсудливості, справедливості, самовладання, відповідальності, креативності.
  • Збалансованість прагнень дитини до самореалізації, саморозвитку та самозбереження.
  • Подолання егоцентризму, страху перед помилкою, розкріпачення поведінки.
  • Довіра до дорослих, здатність розраховувати на їхній захист та підтримку, відкритість контактам.
  • Життєва компетентність, уміння орієнтуватися у нових умовах життя, пристосовуватися до них, конструктивно впливати на них у міру можливостей.

Для реалізації місії навчального закладу розбудова освітнього простору Центру розвитку дитини повинна спиратися на базові педагогічні принципи:

  • інтеграція змісту і форм діяльності в педагогічному процесі;
  • забезпечення дитини досвідом за інтересами, потребами, можливостями у підготовленому розвивальному середовищі, де вона вчиться знаходити інформацію тощо;
  • наповнення педагогічного простору емоційно-позитивною діяльністю та взаємодією суб’єктів цього простору на основі діалогу, сприйняття чужої точки зору, співпраці, співтворчості;

 

 • провідний орієнтир – принцип свободи вибору діяльності, думки; організація пізнавального процесу з орієнтацією на природні властивості мислення дошкільнят – чуттєве сприймання, образне мислення та провідна діяльність цього віку: гра, спілкування, продуктивна діяльність;
 • головне для педагога – не результат діяльності дитини, а процес пробудження дитини до духовного життя;

Основні сфери стратегічних змін.

Сфера виховання і навчання: впровадження особистісно-орієнтованої моделі взаємодії педагога з дітьми, найважливішим аспектом реалізації якої  є здійснення індивідуального підходу до дитини; створення здоров’язберігального середовища та формування основ валеологічної культури дітей, впровадження інноваційних технологій навчання та виховання; відкриття центру дистанційного навчання та виховання дітей дошкільного віку.

Сфера життєвого простору ДНЗ: створення в дошкільному закладі повноцінного розвивального предметно-ігрового середовища як системи матеріальних об’єктів і засобів діяльності дитини, що функціонально моделює зміст розвитку її духовного і фізичного стану відповідно до вимог основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти; це сукупність умов, які забезпечують різнобічний розвиток дітей; це система матеріальних об’єктів їхньої діяльності. (групові кімнати, спальні, спортивний зал, світлиця і тому подібне, територія двору ДНЗ);

Сфера стосунків ДНЗ і зовнішнього оточення: розвиток партнерських відносин між закладом та сім’єю; вироблення освітньої філософії закладу і родини на основі засад позитивної педагогіки, партнерських стосунків; співробітництво з  НВК №5, ЗОШ № 7 на основі наступності навчання та виховання дітей дошкільного віку; співпраця з Київським інститутом екології людини, НМЦ та з ЗОІППО.

Сфера дошкільного менеджменту: залучення громадськості до  управління ДНЗ, впровадження технологій стратегічного та проектного менеджмента.

Сфера професіоналізму кадрів: збільшення кількості педагогів з творчим потенціалом шляхом розкриття індивідуальних здібностей, розвиток самоаналізу, самоусвідомлення педагогами власної ролі як носіїв гуманістичних цінностей, поваги до дитини як людини, віри у її творчі здібності, постійний саморозвиток педагогічних працівників, володіння педагогічними технологіями особистісно орієнтованого розвивального напряму .

Метою Програми є розроблення та впровадження в практику роботи  механізму розвитку дошкільного навчального закладу «Джерельце» №15, створення розвивального освітнього простору, забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей.

Завдання програми:

  1. Створення умов та механізмів переходу до нової моделі ДНЗ – Центру розвитку дитини.

 

 • Розбудова освітнього простору як умови розвитку особистості всіх учасників освітнього процесу.
 • Забезпечення високої якості навчання та виховання дітей дошкільного віку.
 1. Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів .
 2. Модернізація системи управління, зміцнення навчально-методичної  та матеріально-технічної бази навчального  закладу.

Терміни реалізація програми: 2012-2017 р.р.

Етапи реалізації основних завдань програми розвитку ДНЗ:

І етап – 2012–2013 н.р. – організаційно-мотиваційний етап

ІІ етап – 2013 – 2015 н.р. – етап реалізації основних завдань програми.

ІІІ етап – 2016 – 2017 н.р. – підсумковий.

Очікувані результати реалізації програми:

 1. Створення освітнього простору дошкільного навчального закладу нового покоління Центру розвитку дитини, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, оздоровлення дітей, які відвідують ДНЗ та інші дошкільні навчальні заклади чи виховуються вдома.
 2. Компетентна дитина – особистість , показниками якої є оптимальний для віку ступінь сформованості провідної діяльності, всіх форм активності та базових якостей (життєздатна, гнучка, свідома, творча людина) (Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»)
 3. Реалізація державно-громадської моделі управління Центром розвитку дитини.

План дій щодо реалізації програми :

1.Організаційне та нормативно-правове забезпечення впровадження моделі Центру розвитку дитини; формування концептуальної єдності суб’єктів реалізації програми розвитку навчального закладу:

1.1.Затвердити нормативно-правові документи  Центру розвитку дитини. (концепція, програма розвитку, статут) на загальних зборах дошкільного навчального закладу.

Жовтень 2012 р.

Завідувач

 

1.2.Провести засідання педагогічної ради ДНЗ «Проблеми та перспективи реалізації програми розвитку ДНЗ «Джерельце» № 15.

Серпень 2012р.

Завідувач

 

1.3.Провести діагностику соціально-педагогічних, педагогічних, психолого-педагогічних, організаційних, матеріально-фінансових, кадрових, науково-методичних умов для реалізації моделі Центру розвитку дитини.

І півріччя 2012-13 н.р.

Адміністрація

 

1.4.Сформувати проектні команди з метою розробки освітніх проектів реалізації основних напрямків програми:

«Інформаційно-комунікативний простір»

«Компетентна дитина»;

«Мій край, мій дім»;

«Здорова дитина – надійне майбутнє».

І півріччя 2012-13 н.р.

Завідувач

 

1.5.Розробити  освітні проекти реалізації основних напрямків програми:

Березень 2013 р.

Керівники творчих груп

 

1.6.Презентувати проекти на засіданнях педагогічної ради ДНЗ, батьківських зборах.

Березень – квітень 2013 р.

Керівники творчих груп

 

 

 1. Розбудова освітнього простору як умови розвитку особистості всіх учасників освітнього процесу

 

2.1.Скласти угоди про  взаємодію  з  педагогічними колективами НВК №5 та ЗОШ №7 з проблеми наступності педагогічного процесу в Центрі та загальноосвітніх навчальних закладах.

І півріччя 2012-13 н.р

Завідувач

2.2.Вивчення ресурсів зовнішнього оточуючого середовища з метою залучення для реалізації програми розвитку; проведення соціально-психологічного дослідження структури реальних та потенціальних партнерів навчального закладу.

2012-13 н.р

Методисти

2.3.Формування єдиної інформаційної взаємодії з батьками вихованців, органами управління освітою, іншими інститутами дитинства, вдосконалення  освітнього процесу в Центрі розвитку дитини:

2.3.1. Впровадити  модель інформаційно-комунікаційного простору Центру:

Охорона та зміцнення здоров`я дітей

  • електронний банк антропометричних даних вихованців;
  • результати діагностики фізичної підготовленості дітей з виявленням динаміки розвитку протягом року;
  • комплексний індивідуально-психолого-педагогічний супровід  вихованців;
  • рекомендації фахівців-медиків для батьків з оздоровлення дитячого організму в домашніх умовах.

ІКТ – середовище в освітньому процесі

  • інтерактивна дошка, проектор, ноутбук, підключений до мережі Інтернет;
  • інтерактивні засоби відображення і інформації з анімаційними програмними продуктами;
  • моделювання проблемних ситуацій, явищ природи з використанням ІКТ;
  • математичні дії з використанням ІКТ;
  • проектна діяльність з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Робота з батьками

  • інформація про діяльність дошкільного закладу та життя своєї дитини;
  • інформація про заходи дитячого садка;
  • розклад занять та додаткових освітніх послуг ,що надаються Центром;
  • відомості про динаміку розвитку дитини;
  • інтерактивний діалог з іншими батьками, педагогами, адміністрацією дошкільного закладу, органами управління освіти;
  • можливість пройти тестування, участь в анкетуванні; отримання кваліфікованих консультацій спеціалістів;
  • участь в освітньому процесі Центру;
  • електронна бібліотека

 

ІКТ для дітей, які не відвідують дошкільні заклади

 • віртуальні заняття;
 • ігрові завдання для пізнавального розвитку;
 • демонстрація пізнавальних та мультиплікаційних фільмів;
 • електронна бібліотека.

 

Методична робота

 • ознайомлення з новітніми досягненнями вітчизняної та світової педагогічної науки;
 • конкурсний рух педагогів;
 • дослідно-експериментальна та науково-методична діяльність педагогів;
 • школа передового педагогічного досвіду;
 • участь педагогів у роботі педагогічних спільнот (блоги, форуми);
 • електронна бібліотека.

2013-2015 р.р

Адміністрація

Рада ДНЗ

Батьківський комітет

 

  1. Створити в дошкільному закладі повноцінне розвивальне предметно-ігрове середовище  (групові кімнати, спальні, спортивний зал, світлиця, територія двору ДНЗ тощо), забезпечити  базисне середовище для всіх видів діяльності дитини, різноманітність елементів середовища, свободу вибору діяльності і переходу від однієї до іншої.

2012-2015рр

Адміністрація Центру

Рада ДНЗ

2.5.Забезпечити  повноцінний персональний простір розвитку кожної дитини (просторові, соціальні, духовно-моральні, емоційні координати).

2012-2015рр

Педагогічні  працівники,

допоміжний персонал, батьки

2.6. Відкрити розвивальні гуртки для дітей на основі пізнавальних, художньо-естетичних, спортивних та інших здібностей та інтересів із залученням батьків та волонтерів.

2012-2015рр

Адміністрація Центру

Рада ДНЗ

 

 1. Забезпечення високої  якості навчання та виховання дітей дошкільного віку

 

3.1. Впровадити диференційовану модель освітніх послуг для дітей дошкільного віку: групи спільного короткочасного перебування дитини і батьків («дитина-батько», «ясла з мамою», «центр ігрової підтримки», «адаптаційна група» тощо); групи надомної освіти («дитина і няня», «гувернерскі групи», «сімейні групи», «міні-садок» тощо), групи короткотривалого перебування дитини в Центрі; адаптаційні групи та інші.

2013-2014 н.р.

Завідувач

 

3.2.Розробити програми формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини, утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини.

2012-2015 н.р.

Вихователі

 

3.3.Впровадити в навчально-виховний процес надбання педагогічної спадщини, а саме: ідеї Софії Русової, інноваційні педагогічні технології, альтернативна педагогіка Марії Монтессорі; перспективний педагогічний досвід.

20122015 н.р.

Методисти

 

3.4.Створити  творчі  групи  для апробації моделей дошкільної освіти по напрямках:

 • оздоровчий ;
 • інтелектуальний, фізичний і естетичний розвиток;
 • художньо-естетичний напрямок та освоєння народної творчості;
 • екологічно-оздоровчий;
 • виховання творчої особистості дошкільників на основі формування естетичного відношення до дійсності;
 • збагачення духовності дитини через художньо-естетичну діяльність спільно з фізкультурно-оздоровчою роботою;
 • виховання потреби в здоровому способі життя;
 • екологічний напрям.

2012-2015 н.р. Методисти

3.5.Сприяти реалізації принципу варіативності освіти:

 • через створення різноманітних освітніх програм (комплексних, парціальних, регіональних, авторських тощо);
 • завдяки групам із різним функціональним призначенням;
 • через плюралізм і гнучкість програмно-методичного та навчально-дидактичного супроводу Базового компонента дошкільної освіти України;
 • завдяки можливості педагогів  Центру обирати програми, їх методичне забезпечення, складати власні плани, використовувати класичні та новаційні освітні технології;
 • через надання освітянам права на реалізацію свого творчого потенціалу.

2012-2015 р.р.

Адміністрація

Педагогічний колектив

 

 

4.Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів навчального закладу.

 

4.1.Вдосконалити функції методичної роботи з педагогічними кадрами навчального закладу:

  • компенсаторна функція: включення до програми семінарів вивчення сучасних досягнень педагогіки та психології дошкільного віку;
  • адаптивна функція: своєчасна проходження курсів підвищення кваліфікації, відвідування авторських творчих майстерень;
  • розвиваюча функція:формування педагогічної спрямованості особистості (дискусії, наради, обмін досвіду з колегами);
  • інноваційна-оновлення теоретичних знань і вдосконалення умінь (вивчення інформаційних комп’ютерних технологій, майстер-класи, експериментальні групи);
  • орієнтаційна – здійснення самоосвіти у міжкурсовий період (самоосвітня робота: складання рефератів, вивчення  методичної .літератури, огляд в Інтернеті інформації по темі).

2012-2017 р.р.

Методист

 

4.2. Розробити індивідуальні плани підвищення професійної компетентності вихователів Центру розвитку; провести індивідуальні консультації.

2012- 2013 н.р.

Методист

 

4.3.Створити індивідуальні портфоліо педагогічних працівників дошкільного закладу.

2012- 2013 н.р.

Методист

 

ЗМІСТ ПОРТФОЛІО
1. Дані про педагога (візитна картка).
2. Нормативно-правова база діяльності педагога дошкільного закладу.
3. Підвищення рівня кваліфікації:
   3.1. Вивчення труднощів та інтересів у професійній діяльності педагога (самодіагностика педагога)
   3.2 Робота із самоосвіти педагога:
      3.2.1. Перспективний план роботи по самоосвіті.
      3.2.2. Курси підвищення кваліфікації.
   3.3. Відвідування та проведення заходів у рамках здійснення професійної діяльності
   3.4. Глосарій.
   3.5. Методична скарбничка.
4. Матеріал з узагальнення передового педагогічного досвіду.
5. Рейтинг педагога.

 

4.4. Забезпечити участь педагогів закладу у конкурсному русі працівників дошкільного закладу міста та області.

2012-2017 р.р.

Методист

4.5.Провести презентацію портфоліо  педагогічних працівників за 2012-2016 роки .

2016 р.

Методист

4.6.Провести майстер-класи педагогічних працівників вищої категорії з проблеми формування компетентного вихованця дошкільного закладу.

2016 – 2017н. р

Методист

 

 

 • Модернізація системи управління, зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази навчального закладу.

 

 

6.1.Поширити функції управління Ради дошкільного навчального закладу ; включити до складу Ради представників громадськості мікрорайону.

2012 р .

Адміністрація

 

 

6.2.Залучити батьків  до керівництва гуртковою роботою  в масштабах усього дошкільного закладу.

2012 р .

Адміністрація

 

6.3.Залучити батьків до створення умов для успішного розгортання освітнього процесу: дизайн групових приміщень, окремих тематичних куточків, озеленення майданчиків, виготовлення ігрових матеріалів

2012-2017р.р.

Адміністрація

 

6.4.Здійснювати постійний освітній маркетинг освітніх послуг та впровадження освітніх інновацій: дослідження  попиту на освітні послуги й певні знання понад стандарти, встановлені державою, вплив на розвиток освітніх потреб громадян міста у галузі дошкільної освіти.

2012 -2017р.р .

Адміністрація

 

6.5.Розробити програму моніторингу якості  дошкільної освіти; впровадити програму в управлінні діяльністю навчального закладу .

2012 р .

Адміністрація

 

6.6. Формувати позитивний імідж ДНЗ за блоками:

 • комфортність середовища;
 • якість освітніх послуг;
 • позитивний образ керівника та педагогічного колективу;
 • зовнішня атрибутика (наявність зовнішньої символіки, традицій, ритуалів тощо).

2012 -2017р.р .

Адміністрація

Педагогічний колектив

 

6.7. Забезпечити дошкільний заклад методичними посібниками  на виконання освітніх програм та здійснення особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів

6.8. Розробити бізнес-план матеріально-технічного забезпечення Програми розвитку.

2012 р

Адміністрація

 

 1. Механізм реалізації програми.

Програма розвитку ДНЗ комбінованого типу «Джерельце» №15 буде реалізована шляхом:

1) послідовного включення запланованих дій до щорічних планів роботи;

2) реалізації освітніх проектів «Інформаційно-комунікативний простір»; «Компетентна дитина»; «Мій край, мій дім»; «Здорова дитина – надійне майбутнє».

Проміжні підсумки реалізації програми  підводитимуться щорічно на загальних зборах колективу (публічна доповідь завідувачки).

Загальні підсумки реалізації програми будуть підведені у 2017 році шляхом публічного звіту колективу ДНЗ комбінованого типу «Джерельце» №15 про виконання Програми розвитку перед жителями м.Енергодара , публікацій в педагогічній та періодичній пресі,  випуску альманаху творчих досягнень педагогів навчального закладу.

 

 

Програма розвитку ДНЗ №15 на 2017-2020