Прозорість та інформаційна відкритість

 Відповідно до статті 30 Закону України “Про освіту” заклади освіти мають формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднювати наступну інформацію:

1.     

Положення про сайт ДНЗ №15;

2.     

Статут ДНЗ №15;

3.     

Ліцензії на провадження освітньої діяльності;

4.     

Структура та органи управління закладу освіти;

5.     

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

6.     

Штатний розпис

7.     

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

8.     

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

9.     

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

10. 

Мова (мови) освітнього процесу;

11. 

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

12. 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

13. 

Результати моніторингу якості освіти;

14. 

Річний звіт про діяльність закладу освіти;

15. 

Правила прийому до ДНЗ №15;

16. 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

17. 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

18. 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

19. 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

20. 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

21. 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

НАКАЗ “Про створення комісії з розгляду випадків булінгу в ДНЗ №15”

22. 

Зразок заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

23. 

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.