Прозорість та інформаційна відкритість

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

РЕЖИМ РОБОТИ  ДНЗ №15   З 545 до 17 45

Статут ДНЗ № 15 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності 

Ліцензія на впровадження господарської діяльності з медичної практики

Результати державної атестації 

Рішення Енергодарської міської ради щодо врегулювання земельних відносин

Структура та органи управління закладу

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітня програма на 2020-2021 навчальний рік

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

Програмне та методичне забезпечення освітнього процесу в ДНЗ

  • “Дитина”

  • “Дитина в дошкільні роки”

  • “Впевнений старт для дітей старшого дошкільного віку”

  • “Впевнений старт для дітей середнього дошкільного віку”

  • “Впевнений старт для дітей молодшого дошкільного віку”

Територія обслуговування

Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (Мережа)

Фактична кількість дітей в ДНЗ №15

Мова освітнього процесу -УКРАЇНСЬКА

Вакансії 

Матеріально-технічне забезпечення закладу

 Результати моніторингу якості ДНЗ №15

  • Наказ про моніторинг якості освіти ДНЗ №15

  • Результати моніторингу якості ДНЗ №15

  • Положення про внутрішню систему якості освіти в ДНЗ №15

Річний звіт про діяльність ДНЗ№15

ПЕРЕГЛЯД ЧЕРГИ ДО ДНЗ№15

Правила прийому до ДНЗ №15

 Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

 Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти, або на вимогу законодавства

Закон України “Про дошкільну Освіту”

Закону України «Про запобігання корупції»

Закон України від 18 грудня 2018 року №2657-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”

   
   

Колективний договір

 Графік роботи керівника та адміністрації 

 Кошторис ДНЗ №15

Асиснування

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Штатаний розпис 

Річний план роботи  на 2020-2021 н.р.

 Правила поведінки здобувача освіти в завладах освіти

Програма розвитку ДНЗ №15

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)       в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу(цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Зразок заяви про випадки булінгу(цькування) в закладі освіти

РАДА ДНЗ

ПОЛОЖЕННЯ РАДИ
РІШЕННЯ РАДИ
ПЛАН РОБОТИ РАДИ
СКЛАД РАДИ

Положення про академічну доброчесність

ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

 Звіт директора 

  РЕЖИМ ДНЯ ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ

 Звернення громадян