Проект рішення педради

Рішення педагогічної ради № 1 від 31.08.2017

Питання Рішення Відповідальні Строки Відмітка про виконання
1. Про обговорення матеріалів розширеної колегії УО 1.1.Взяти за основу освітнього процесу в роботі педагогічного колективу матеріали розширеної колегії управління освіти.

1.2. Підвищити якість освітніх послуг через використання ефективних методик та технологій у навчально-виховному процесі (ігрові технології Б.Нікітіна, В. Воскобовича, М. Шутя, технологія ТРВЗ, технологія психолого-педагогічного проектування Т.Піроженко, методика використання схем-моделей для навчання описовим розповідям Ткаченко, методика розвитку творчих здібностей Л. Шульга,  методика Н.Гавриш «Використання коректурних таблиць», методика Лялька-персона, методика «Ранкові зустрічі»)

1.3. Забезпечити застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі шляхом підвищення   інформаційно-комунікаційної компетентності  педагогів шляхом використання соціальних сервісів WEB2.0,  Google та участі у різних мережевих спільнотах,

створення умов для мережевої взаємодії учасників навчально-виховного процесу навчального закладу за допомогою сервісів Google.

1.4. Здійснювати науково-методичний супровід і прогнозування професійного розвитку педагогічних кадрів.

1.5. Забезпечити якісне виконання змісту дошкільної освіти шляхом впровадження Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти  України та нової редакції освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

1.6. Активізувати впровадження здоров’язбережувальних технологій навчання дітей дошкільного віку шляхом організації роботи творчої групи з даної проблеми.

1.7. Забезпечити дотримання рухового режиму дітей дошкільного віку за рахунок занять фізичною культурою, проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

1.8. Підвищити ефективність взаємодії з батьками та громадськістю шляхом організації роботи  творчої групи з даної проблеми.

Вихователі-методисти З 01.09.2017
2. Про обговорення і схвалення річного плану роботи  ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік 2.1. Схвалити річний план роботи ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік в повному обсязі та прийняти до виконання

2.2. Схвалити робочий навчальний план ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік в повному обсязі.

Вихователі-методисти З 01.09.2017
3. Про організацію моніторингового дослідження щодо результативності освітнього процесу згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти 3.1. Схвалити положення про службу моніторинга ДНЗ № 15 та прийняти до виконання. Вихователі-методисти З 01.09.2017
4. Про схвалення  плану освітньої роботи  з дітьми на навчальний рік 4.1Взяти до впровадження та адаптації до умов ДНЗ  досвід ЕНВК-ДНЗ-ЗНЗ № 9 «Система планування освітньої роботи з дітьми в умовах ДНЗ згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти» Вихователі-методисти З 01.09.2017
5. Про результати тематичного контролю «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у період ЛОП» 5.1. Вважати стан роботи з проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в групах у період ЛОП задовільним.