Документи якими користується соціальний педагог

Перелік нормативних документів якими користується соціальний педагог в своїй діяльності

1. Конституція України

2. Конвенція ООН про права дитини

3. Сімейний кодекс  України (витяги)

4. Цивільний кодекс України (витяг)

5.ЗУ Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

6. ЗУ Про охорону дитинства

7. ЗУ Про дошкільну освіту

8.ЗУ Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

9. ЗУ Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю

10. ЗУ Про попередження насильства в сім’ї

11.ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей

12.Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. № 226

Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини

14.Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. № 350

Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

15.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 р. № 2140-р

Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 – 2015 роки

16.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1209-р

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року

17.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. № 329-р

Про затвердження плану заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

18.Сумісний Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 564/836/945/577 від 19.08.2014  р. «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення».

19. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністерства внутрішніх справ України № 399/8998 від 30 березня 2004 року «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї»

20.Наказ Міністерства освіти і науки України № 864 від 28.12.2006 р. «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

21.ПОСТАНОВАКАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 21 листопада 2013р. № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»

22.ПОСТАНОВАКАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 21 листопада 2013р. № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»

23.НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 20.01.2014  № 27  «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»

24.Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту № 888 від 03.08.2012 р. «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»

25.Сумісний Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ України № 329/409/652/502 від 01.06. 2012 року «Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»

26.Указ президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

27.Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.-8.2013 року №1106 Про затвердження Плану заходів МОН щодо розвитку психологічної служби до 2017 року

28.Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2013 року №665 Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів