Iнклюзія

Інформаційне повідомлення

«ЩО ТАКЕ ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ?»

Організація навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у звичайних закладах освіти вимагає безліч зусиль. На жаль, більшість будівель не пристосовані зараз до того, щоб у них знаходилися діти з важкою формою інвалідності. Крім того, по відношенню до дітей-інвалідів існує негативне ставлення з боку інших людей, а також стереотипи та хибні погляди з приводу можливостей інвалідів: що вони можуть, а чого не можуть.

. І так вже є, що кожного дня на цей світ народжуються діти, яких ми називаємо дітьми з особливими потребами, які є особливими в тому, що через свою ту чи іншу проблему у фізичному чи психічному розвитку потребують нашої особливої турботи.

Розрізняють такі обмеження дитячої життєдіяльності:

  • порушення слуху і мови (глухі, слабочуючі, логопати);
  • порушення зору (сліпі, слабо зорі);
  • порушення інтелектуального розвитку (розумово відсталі, з затримкою психічного розвитку);
  • порушення опорно-рухового апарату;
  • комплексні порушення психофізичного розвитку (сліпо¬глухонімі, ДЦП, з розумовою відсталістю тощо);
  • хронічні соматичні захворювання;
  • психоневрологічними захворюваннями.

 

Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивний заклад освіти (ДНЗ, школа) — це заклад освіти, відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. Цей заклад забезпечує без бар’єрне фізичне середовище, адаптує навчальні програми та плани, методи та форми навчання, тим самим надаючи можливість усім дітям успішно навчатись, у тому числі й дітям з особливими освітніми потребами; залучає батьків до співпраці; співпрацює з фахівцями з метою надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей; створює позитивну атмосферу в освітньому середовищі та громаді загалом.

Інклюзія — це процес. Важливо зазначити, що інклюзія має розглядатись як постійний пошук ефективних шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх дітей. У цьому випадку відмінності розглядаються як позитивне явище, яке стимулює навчання дітей та дорослих.

Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням. Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з різноманітних джерел для розробки індивідуального плану розвитку та реалізації його на практиці.

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних освітніх потреб і різних стилів навчання дітей з особливими освітніми потребами.  

Інклюзивне навчання передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Інклюзивне навчання – гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальним навчальним планом, забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом.

Інклюзивна школа – заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у шкільному середовищі.)

Тобто система адаптується до потреб дитини. Девіз інклюзії: «Рівні можливості для кожного».

Суспільство повинно враховувати індивідуальні потреби людей і пристосовуватися до них, а не навпаки.

Загалом, результати наукових досліджень засвідчили, що учням з особливими освітніми потребами інклюзивна освіта:

− дає змогу покращувати навчальні результати;

− забезпечує відповідні їхній віковій категорії рольові моделі в особі однолітків;

− створює можливості для навчання в реалістичному/природному середовищі;

− допомагає формувати комунікативні, соціальні й академічні навички;

− забезпечує рівний доступ до навчання;

− дає змогу підвищувати самооцінку й відчувати себе частиною цілого;

− розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків.

Учням з типовим розвитком інклюзивна освіта:

− допомагає підвищувати чи підтримувати рівень успішності;

− створює відповідне середовище для виховання поваги до відмінностей і розмаїття;

− розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків;

− надає стимули до співпраці;

− допомагає розвинути в собі такі риси, як творчість і винахідливість;

− дає змогу набувати лідерських навичок;

− забезпечує можливість навчатися на основі ширшого набору форм і методів роботи.

Педагогічному персоналу інклюзивна освіта:

− допомагає налагодити співпрацю й застосовувати командний підхід до вирішення проблем і шляхи подолання труднощів;

− забезпечує можливості для професійного розвитку;

− допомагає усвідомити важливість розроблення програм навчання для дітей із різноманітними потребами;

− дає змогу збагатити власну палітру методів і прийомів викладання та навчальних стратегій.

Адміністрації навчального закладу інклюзивна освіта:

− допомагає виробити спільні переконання й цінності щодо інклюзії дітей з особливими освітніми потребами;

− забезпечує можливість користуватися широким набором ресурсів і видів підтримки та обирати оптимальні їх варіанти;

− допомагає сформувати позитивне ставлення до розмаїття, тобто усвідомити, що кожна особистість своїми унікальними рисами та здібностями сприяє збагаченню людської спільноти;

− надає стимули, що надихають до здійснення перетворень, посилює здатність змінювати ситуацію на краще;

− допомагає зміцнити відчуття громади.

Батькам інклюзивна освіта:

− надає можливості для співпраці й активнішого залучення до життя шкільної громади;

− забезпечує можливість вибору в їхньому прагненні забезпечити якісну освіту своїй дитині;

− допомагає краще усвідомити розмаїття шкільної та загальної громади;

− надає стимули й заохочує до спілкування з іншими батьками для отримання підтримки й інформації;

− допомагає сформулювати чітку мету й створити реальне майбутнє для своєї дитини.

Для громади / суспільства інклюзивна освіта:

− дає змогу зрозуміти потреби й здібності всіх учнів;

− забезпечує відображення школою істинного розмаїття громади;

− демонструє соціальну цінність рівності;

− сприяє утвердженню громадянських прав усіх людей.

 

Література: Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук, К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.

 

Підготувала:

соціальний педагог Алексова Анастасія Олександрівна

Залиште коментар